ἀπαγορεύσουσιν


ἀπαγορεύσουσιν
ἀπαγορεύω
forbid
aor subj act 3rd pl (epic)
ἀπαγορεύω
forbid
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἀπαγορεύω
forbid
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱παγορεύσουσιν , ἀπαγορεύω
forbid
futperf ind act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱παγορεύσουσιν , ἀπαγορεύω
forbid
futperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀπαγορεύω
forbid
aor subj act 3rd pl (epic)
ἀπαγορεύω
forbid
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἀπαγορεύω
forbid
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀπᾱγορεύσουσιν , ἀπαγορεύω
forbid
futperf ind act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀπᾱγορεύσουσιν , ἀπαγορεύω
forbid
futperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.